Menstruacja w pracy
Łamiemy tabu.
Wyzwalamy energię.

Cykl Kariery

Cykl Kariery to ogólnopolski program dla pracodawców. Program wspomaga tworzenie przyjaznych miejsc pracy dla wszystkich pracowników. Udział w nim ma uruchomić wrażliwość na kwestię równości płci oraz jej znaczenie dla rozwoju firmy.

Program kierujemy do pracodawców, dla których jednym z priorytetów jest zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Do Cyklu Kariery może dołączyć każda firma, instytucja, jednostka administracji publicznej czy organizacja społeczna zatrudniająca pracowników.

Wierzymy, że dostrzeganie różnorodności w zespołach i umiejętność odpowiadania na ich potrzeby zwiększa szanse firmy na rozwój, sukces i w efekcie przewagę na rynku. Pomaga też zachęcić pracowników do większego zaangażowania i czerpać z ich, czasem niewykorzystanego, potencjału.

Menstruacja w pracy
Łamiemy tabu.
Wyzwalamy energię.

Pierwsza Edycja

W pierwszej edycji programu chcemy budować świadomość w obszarze zdrowia menstruacyjnego. Nasz cel to upowszechnienie dostępu do środków menstruacyjnych w miejscach pracy i zdjęcie tabu z naturalnego zjawiska, jakim jest miesiączka.

Statystycznie w każdej firmie menstruuje nawet połowa pracowników. Kobiety i inne osoby menstruujące stoją przed wieloma wyzwaniami w związku z komfortowym przeżywaniem okresu w pracy. Często naturalny, biologiczny proces staje się przeszkodą w zdobyciu równych szans na zawodowy rozwój.

Czy wiesz, że...

Miejsce pracy, które jest dostosowane do kobiet i osób menstruujących wpływa na:

lepszą komunikację między pracownikami
miłą atmosferę pracy
większą
wydajność
frekwencję
w pracy
wzrost
pewności siebie
wzrost efektywności i kreatywności pracowników