Zdrowie menstruacyjne

MENSTRUACJA W PRACY

Około połowy populacji kobiet i około 26% światowej populacji jest w wieku rozrodczym, a zatem miesiączkuje. Kobiety stanowią znaczącą część rynku pracy, dlatego błędem jest przeświadczenie, że życie zawodowe oraz menstruacja pozostają od siebie niezależne.

Miejsca pracy były kiedyś wyłącznie zajmowane przez mężczyzn, wobec czego większość organizacji zaprojektowana jest tak, aby odpowiadała potrzebom mężczyzn.

Wszystkie kobiety i osoby menstruujące mają wspólne podstawowe potrzeby, które muszą zostać spełnione, aby mogły uczestniczyć w życiu społecznym na równych zasadach. Świadomość, że miesiączka jest doświadczeniem dotykającym osoby menstruujące w miejscu pracy, może przynieść korzyści.

Myślisz poważnie o wspieraniu i wzmacnianiu swoich pracowników i pracownic? Chcesz stworzyć miejsce pracy przyjazne osobom menstruującym? Oto kilka przykładowych działań, które możesz podjąć:

 • Zapewnij bezpłatne produkty higieniczne: Jeśli papier toaletowy jest bezpłatny, produkty higieniczne takie jak tampony czy podpaski również powinny być dostępne za darmo. Kobiety miesiączkują zwykle raz w miesiącu, jednak nie zawsze można przewidzieć dokładny czas, miejsce i okoliczności, w których pojawi się okres. Dzięki dostępnym środkom menstruacyjnym w toaletach, w razie niespodziewanej miesiączki pracownice nie będą musiały się dodatkowo stresować (np. brakiem podpaski, plamą na spodniach, zabrudzonym fotelem).

  Kalkulator

 • Edukuj i zwiększaj świadomość: Tworzenie kultury przyjaznej menstruacji w miejscu pracy to wyzwanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę skalę tabu i stygmatyzacji z nią związanej. Stosunkowo niewielkie zmiany mogą pomóc zwiększyć wiedzę oraz świadomość na temat zdrowia menstruacyjnego i pomóc przeciwdziałać tabu.
 • Zapewnij większą liczbę toalet: Kobiety korzystają z toalet częściej niż mężczyźni oraz spędzają w nich więcej czasu. To zwiększa popyt na damskie toalety. Oprócz odpowiedniej liczby toalet, ważne są również pojemniki na odpady w każdej kabinie toaletowej.
 • Zaplanuj odpowiednio czas pracy pracowników: Podczas planowania czasu pracy należy wziąć pod uwagę dodatkowy czas związany z wymianą środków menstruacyjnych oraz dolegliwościami, które mogą wtedy towarzyszyć osobie menstruującej.

Warto mieć też świadomość, że część osób ma indywidualne potrzeby powiązane z menstruacją, wynikające z dolegliwości chorobowych, np. endometriozy czy PMS (zespół napięcia przedmiesiączkowego)/PMDD (przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne). To może powodować konieczność dodatkowej wizyty u lekarza lub skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego.

Miesiączka dotyczy różnych aspektów środowiska pracy, zarówno fizycznych (odpowiednio wyposażone toalety), organizacyjnych (dostęp do toalet), jak i społecznych (możliwość otwartego mówienia o menstruacji i swoich potrzebach).

Jeżeli chcemy stworzyć przyjazne miejsce pracy dla kobiet i osób menstruujących, powinniśmy zaangażować w działania zarówno pracodawców, jak i wszystkich pracowników – niezależnie od płci. Dołącz do programu i dowiedz się więcej.

Pamiętaj, że takie działania wzmacniają potencjał wszystkich pracowników.

Kalkulator

Wychodząc naprzeciw pracodawcom, stworzyliśmy specjalny kalkulator. Dzięki niemu możesz oszacować, ile środków będziesz potrzebować dla zapewnienia ochrony menstruacyjnej w swojej firmie oraz z jakimi kosztami się to wiąże.

Kalkulator produktów menstruacyjnych dla instytucji

Czy Twoje miejsce pracy jest przyjazne osobom menstruującym?

Wypełnij ankietę i sprawdź to!

WIEDZA O ZDROWIU I HIGIENIE MENSTRUACYJNEJ

Miesiączka jest naturalnym procesem biologicznym, którego doświadcza blisko połowa społeczeństwa, i to przez znaczną część swojego życia.

Pomimo to miliony kobiet na całym świecie są wciąż z tego powodu upokarzane, stygmatyzowane i wykluczane społecznie. Wielu osób nie stać na zakup środków higienicznych niezbędnych w trakcie okresu.

Zdrowie i higiena menstruacyjna składają się z czterech elementów:

 1. Dostępu do preferowanych i odpowiednich środków higienicznych, takich jak tampony czy podpaski
 2. Dostępu urządzeń sanitarnych oraz do bezpiecznych miejsc do zmiany i utylizacji środków menstruacyjnych
 3. Edukacji nt. zdrowia i higieny menstruacyjnej – znajomości i zrozumienie miesiączki jako procesu biologicznego
 4. Sprzyjającego środowiska, w którym temat miesiączki nie jest piętnowany.

Definiując obszar zdrowia i higieny menstruacyjnej, należy brać pod uwagę wszystkie powyższe aspekty. Brak poszczególnych elementów może powodować wykluczenie osób menstruujących na poziomie edukacyjnym, psychospołecznym, ekonomicznym.

Czy wiesz, że...

Miejsce pracy, które jest dostosowane do kobiet i osób menstruujących wpływa na:

wzrost efektywności i kreatywności pracowników
lepszą komunikację między pracownikami
większą
wydajność
frekwencję
w pracy
wzrost
pewności siebie
miłą atmosferę pracy

UBÓSTWO I WYKLUCZENIE MENSTRUACYJNE NA ŚWIECIE

Dostępne dane wskazują, że spośród 1,9 mld menstruujących na świecie ponad 500 mln osób nie może w pełni dbać o higienę podczas okresu. Szacunki te opierają się jednak wyłącznie na liczbach kobiet bez dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych, podczas gdy należałoby jeszcze wziąć pod uwagę osoby, które nie mają dostępu do środków higienicznych, wystarczającej wiedzy albo są piętnowane z powodu menstruacji.

Istnieje niewielka liczba badań określających łączną liczbę osób, które nie mogą odpowiednio zadbać o swoje zdrowie i higienę w czasie miesiączki. Brak tego typu danych wynika z silnego tabu i niedostrzegania problemu przez większość społeczeństw na świecie.

Czy w Polsce na pewno mamy ten problem?

Problem ubóstwa menstruacyjnego dotyczy osób na całym świecie, nawet tych, które żyją w krajach najbardziej rozwiniętych. Jest on obecny również w Polsce. Brak dostępu do artykułów menstruacyjnych, brak odpowiednich toalet, niedostatek wiarygodnej i rzetelnej wiedzy oraz stygmatyzujące otoczenie to problemy, z którymi borykają się dziewczynki i kobiety w Polsce.

Jak pokazują badania Kulczyk Foundation na temat postrzegania miesiączki, co piątej kobiecie w Polsce zdarzyło się nie mieć środków na zakup odpowiednich artykułów higieny menstruacyjnej. Ponadto okres wciąż stanowi społeczne tabu. Publikacje pokazujące miesiączkę w prawdziwy i realistyczny sposób wciąż budzą kontrowersje i niesmak, nawet wśród kobiet. Przez lata spoty reklamowe, które mówiły o menstruacji, na pierwszym miejscu stawiały dyskrecję, potęgując potrzebę ukrywania tego zjawiska przed światem.

Aż 42% badanych kobiet przyznało, że w ich rodzinnym domu o miesiączce się nie mówi lub nie mówiło się wcale. Dla wielu to temat wstydliwy, o którym niechętnie rozmawiają. Doświadczenie pierwszej miesiączki często obarczone jest wstydem, lękiem i samotnością. Co trzecia nastolatka nie jest przygotowana na pierwszy okres.

W Polsce ciągle funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na temat menstruacji. Utwierdzają one zarówno kobiety, jak i mężczyzn w błędnych przekonaniach, a tym samym utrwalają niewłaściwe postawy względem miesiączki. Jak pokazały badania Kulczyk Foundation, prawie 25% kobiet myśli, że podczas okresu nie można zajść w ciążę, a co piąta wciąż wierzy, że w jego trakcie nie powinno się piec ciast czy kisić ogórków.

Jakie skutki powoduje ubóstwo menstruacyjne?

Zdrowie i higiena menstruacyjna mają fundamentalny wpływ na życie milionów ludzi na całym świecie. Jej brak wywiera negatywne skutki w obszarze zdrowotnym, edukacyjnym, psychospołecznym i ekonomicznym. Dotyka niemal każdego aspektu życia kobiety i, w konsekwencji, wpływa na całe społeczeństwo.

Brak możliwości dbania o zdrowie i higienę menstruacyjną powoduje następujące skutki:

 1. Zdrowotne – szczególnie infekcje układu moczowo-płciowego i ból;
 2. Psychospołeczne – piętno i poczucie wstydu;
 3. Edukacyjne – absencja szkolna i w konsekwencji porzucanie nauki,
 4. Ekonomiczne – ograniczona zdolność zaangażowania w pracę zawodową.

Fakty, Czy wiesz że…

Miesiączka to naturalny proces fizjologiczny, który jest ważną informacją na temat stanu zdrowia.

Miesiączka trwa od 3 do 7 dni i występuje co 24–35 dni.

Kobieta krwawi w sumie od 7 do 9 lat, co stanowi 10–13 proc. czasu jej życia.

Podczas jednej miesiączki traci się około 60 ml, czyli 1/4 szklanki krwi menstruacyjnej.

Nie tylko kobiety menstruują. Miesiączkę mogą mieć też m.in. transmężczyźni, osoby interpłciowe czy niebinarne.

Tylko 68 proc. kobiet deklaruje, że akceptuje to, że ma miesiączkę.

Szacuje się, że spośród 1,9 mld osób menstruujących na świecie ok. 500 mln nie może w pełni dbać o higienę podczas okresu.

Co piątej Polce zdarza się nie mieć środków na zakup odpowiednich środków higienicznych.

42 proc. Polek przyznaje, że w ich rodzinnym domu o okresie nie mówi się lub nie mówiło wcale.

Szacuje się, że w ciągu całego życia kobieta ma okres od 350 do 480 razy.

Źródło: 2018, Thinx