Menopauza w pracy

Wyzwanie dla Pracodawców

Wraz ze wzrostem długowieczności w Europie obserwuje się ogólne starzenie się społeczeństwa, co stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania z którymi mierzy się Państwo, społeczeństwo i biznes.

Zmieniająca się struktura wieku społeczeństwa polskiego stanowi wyzwanie i szansę dla pracodawców, którzy powinni zwrócić uwagę na potencjał i doświadczenie osób w wieku dojrzałym, ponieważ liczba młodych pracowników jest niewystarczająca, aby zaspokoić rosnące potrzeby kadrowe.

W związku z tym, istnieje potrzeba działań mających na celu zwiększenie lub zatrzymanie osób w wieku 50+ na rynku pracy, co może przyczynić się do zrównoważenia rynku pracy i wykorzystania bogatego doświadczenia tych pracowników.

Liczba kobiet, które w okresie zatrudnienia będą przechodzić przez menopauzę także wzrośnie. Jak pokazują badania, niedostosowane miejsca pracy dla kobiet w okresie transformacji menopauzalnej są często przyczyną odejścia lub jej zmiany. Brak wsparcia w zakresie symptomów, które występują, znacząco wpływa na jakość życia i efektywność pracy.

Pracownice, które czują wsparcie ze strony organizacji, w której pracują w okresie perimenopauzy, są bardziej skłonne pozostać w swojej firmie.

56% Polek nie powiedziałoby o tym, że przechodzi menopauzę swojemu pracodawcy, a 46% swojej pracodawczyni

Kulczyk Foundation, PL, 2023

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego średni tygodniowy czas pracy przypadający na osoby pracujące na cały etat wynosi w Polsce 39,8 godzin tygodniowo, to istotna część naszego życia.

Czas w pracy dla osób w okresie menopauzy może być wymagający z powodu szeregu objawów, które utrudniają wykonywanie obowiązków.

Kulczyk Foundation wraz z zespołem badawczo-projektowym Ciekawość przygotował pierwszy w Polsce raport o menopauzie. Opracowanie jest bogatym źródłem wiedzy na temat kobiecych doświadczeń związanych z menopauzą i postrzegania menopauzy w społeczeństwie.
Opracowanie wskazuje także kierunki działań jakie powinni podjąć Pracodawcy by poprawić jakość pracy tej grupy osób.

Pobierz raport z badania
“Menopauza bez tabu”

16% Polek w trakcie menopauzy deklaruje, że zdarzyło im się wziąć wolne od pracy z powodu dolegliwości związanych z menopauzą

Kulczyk Foundation, PL, 2023

Blisko 50% kobiet rozważała zmianę pracy na zdalną, aby lepiej radzić sobie z objawami perimenopauzy

Ponad 1/5 kobiet rozważała wcześniejsze przejście na emeryturę z powodu uciążliwych objawów perimenopauzy

Carrot Fertility, US, 2022

Jeżeli rozważasz kwestię wspierania i zwiększania potencjału swoich pracowników oraz dążysz do stworzenia w miejscu pracy atmosfery przyjaznej dla osób w okresie menopauzalnym oto kilka działań, które możesz podjąć:

 • Komunikuj i edukuj

  Jako odpowiedzialny pracodawca podejmij temat menopauzy i zaplanuj komunikację odnośnie do tego obszaru zdrowia. Staraj się tworzyć środowisko pracy, w którym osoby w okresie okołomenopauzalnym będą czuły się na tyle bezpieczne, by mogły swobodnie komunikować o swoich potrzebach związanych z objawami perimenopauzy.

 • Normalizuj temat

  Podnieś ogólną świadomość dotyczącą problemów związanych z menopauzą. Upewnij się, że pracownicy różnego szczebla, w tym menadżerowie_ki rozumieją menopauzę i są gotowi o niej rozmawiać.  70% kobiet jest zdania, że menopauza to ważny moment w życiu kobiety
  Kulczyk Foundation, PL, 2023

 • Zapewnij odpowiednie warunki pracy

  Okres okołomenopauzalny to dla kobiet wymagający czas. Pojawiają się objawy takie jak: uderzenia gorąca, bóle głowy, problemy urologiczne oraz nieregularne miesiączki. Oprócz tego następuje wiele zmian w obrębie zdrowia psychicznego jak zmiany nastroju, depresja, problemy z koncentracją.

  W miarę możliwości stwórz spokojną przestrzeń do pracy. Zapewnij dostęp do świeżego powietrza oraz regulowanej temperatury w miejscu pracy. Zapewnij dostęp toalet najlepiej z prysznicem. Pamiętaj o dodatkowych przerwach na odpoczynek oraz umożliwiaj elastyczny czas pracy.

Jeżeli chcesz stworzyć przyjazne miejsce pracy osobom  w okresie menopauzy, dołącz do programu Cykl Kariery. Organizacje członkowskie otrzymują materiały edukacyjne w tym specjalny poradnik jak zaplanować miejsce pracy przyjazne osobom w okresie transformacji menopauzalnej. Ponadto, udostępniane są narzędzia, takie jak webinary oraz informacje na temat najlepszych praktyk, które mogą być przydatne przy tworzeniu strategii rozwoju wewnętrznego firmy.

Dowiedz się więcej

Jakie działania Polki uważają za pomocne przy przechodzeniu menopauzy?

70% Możliwość pracy zdalnej na żądanie 66% Udogodnienia w miejscu pracy (np. prysznic, pokój odosobnienia/wyciszenia)

61% Większa liczba dni urlopu na żądanie od pracodawcy

Kulczyk Foundation, PL, 2023


 

Czy wiesz, że...

Miejsce pracy, które jest dostosowane do osób w czasie transformacji menopauzalnej  wpływa na: 

Zwiększenie komfortu i dobrostanu pracowników
Jakość zdrowia kadry
Utrzymanie cennych pracowników_czek i uniknięciu kosztów związanych z rekrutacją czy szkoleniem nowych
Redukcję absencji
Zabezpieczenie liczby pracowników_czek na najbliższe lata w kontekście starzejącego się społeczeństwa
Większą lojalność pracowników
Dbanie o równość płci
Różnorodność zespołu
Pozytywny wizerunek firmy i możliwość promowania dobrych praktyk
Współpracę międzypokoleniową