Ubóstwo menstruacyjne: czym jest i jak z nim walczyć? Międzynarodowy raport

Badania na temat ubóstwa menstruacyjnego pokazują, że problem ten jest zaniedbywany od dekad – brakuje danych potrzebnych do znalezienia możliwie efektywnego sposobu niesienia pomocy kobietom i dziewczynkom cierpiącym z powodu tego negatywnego zjawiska.

Spośród 1,9 mld menstruujących osób na świecie ponad 500 mln nie może w pełni dbać o higienę podczas okresu. Brak dostępu do podpasek i toalet, ale także niedostatek potrzebnej wiedzy to tylko niektóre czynniki, które uniemożliwiają kobietom dbanie o higienę w czasie miesiączki. Higiena menstruacyjna ma fundamentalny wpływ na życie milionów ludzi na całym świecie: jej brak ma negatywne skutki w obszarze zdrowotnym, edukacyjnym, psychospołecznym i ekonomicznym. Dotyka niemal każdego aspektu życia kobiety i w konsekwencji wpływa na całe społeczeństwo.

Mimo rozbudowywanych od lat programów pomocowych na całym świecie, brakuje jasnego, holistycznego podejścia do wspierania higieny menstruacyjnej. A przecież jest powinien to być jeden z podstawowych obszarów dbałości o odpowiedni standard życia połowy każdego społeczeństwa. Walka z ubóstwem menstruacyjnym jest nie tylko działalnością na rzecz zdrowia, ale także wolności i godności kobiet na świecie.

Kulczyk Foundation i Founders Pledge opublikowały pierwszy na świecie raport poświęcony analizie sektora Zdrowia i Higieny Menstruacyjnej (ang. menstrual health and hygiene, dalej MHH) oraz efektywności programów pomocowych mających przeciwdziałać ubóstwu menstruacyjnemu na świecie.

Opracowanie wskazuje, że na walkę z tym problemem przeznaczanych jest od 10 do 100 mln dolarów rocznie. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w 2019 r. w samych Stanach Zjednoczonych na działalność charytatywną wydano 449 mld dolarów.

Menstruacja pozostaje tematem wstydliwym i ignorowanym. Dopiero w XXI wieku zaczęły pojawiać się artykuły naukowe o ubóstwie menstruacyjnym. Sektorowi MHH brakuje więc bazy dowodowej. Jak dotąd nie były prowadzone badania na skalę globalną ani zbierane statystyki określające skuteczność działań na rzecz walki z ubóstwem menstruacyjnym.

Autorzy raportu przeanalizowali działalność 80 organizacji działających w sektorze Zdrowia i Higieny Menstruacyjnej spośród których wyróżnili 8. To przykłady podmiotów niosących pomoc w sposób najbardziej efektywny. Każda z nich ma szeroki wachlarz działań, holistycznie wspiera kobiety w zakresie MHH i wykorzystuje komponent ewaluacji i monitoringu swoich działań, dzięki czemu pomaga budować bazę dowodową tego sektora.

– Dostęp do środków higieny menstruacyjnej to podstawowe prawo człowieka. Bez niego kobiety i dziewczynki nie mogą żyć z godnością. To oburzające, że dziewczęta na całym świecie nie mają szans na lepszą edukację, a kobiety na pójście do pracy, bo są zbyt biedne, aby mieć okres. Zbyt długo zaniedbywano działania na rzecz rozwiązania tego problemu – mówi Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

Dominika Kulczyk dołączyła do Foundry – międzynarodowej, elitarnej grupy filantropów. Jest ona częścią inicjatywy Founders Pledge, wspierającej największych światowych przedsiębiorców zaangażowanych w działalność dobroczynną. Foundry skupia światowych wizjonerów biznesu i przedsiębiorczości, którzy jednocześnie prowadzą działalność charytatywną. W jej skład wchodzą zarówno indywidualni filantropi, jak i ich rodzinne fundacje dobroczynne. Członkowie Foundry zobowiązują się przeznaczyć na cele dobroczynne określoną kwotę.

– Jestem dumna z tego, że rozpoczęliśmy współpracę z Founders Pledge. Wspólnie postawiliśmy pierwszy krok w kierunku zrozumienia, jak w najszybszy możliwy sposób poprawić sytuację osób cierpiących z powodu ubóstwa menstruacyjnego. Międzynarodowa społeczność musi się zjednoczyć i podjąć skoordynowaną aktywność na rzecz kobiet i dziewcząt, które każdego miesiąca muszą wybierać czy kupić jedzenie, czy podpaski. Zachęcam każdego zainteresowanego do dołączenia do nas i wspólnego działania na rzecz rozwiązania tego problemu – podkreśla Dominika Kulczyk.

– Jednym z najważniejszych pierwszych posunięć w walce z ubóstwem menstruacyjnym jest ustalenie, jakie są tego najefektywniejsze metody i wskazanie organizacji, które się nimi posługują. Takie informacje są w naszym raporcie. Pomoże on darczyńcom i rządom poszczególnych państw przeciwdziałać temu problemowi lepiej niż kiedykolwiek – zaznacza David Goldberg, współzałożyciel i szef Founders Pledge. – Jestem zachwycony możliwością pracy z Dominiką Kulczyk oraz jej fundacją i przyczynienia się do tego, aby przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu były tak skuteczne, jak tylko to możliwe. Działalność Dominiki i jej wsparcie dla projektów na rzecz kobiet jest wspaniałym przykładem fantastycznego przywództwa i aktywności dobroczynnej na całym świecie. Chciałbym zachęcić wszystkich filantropów do przyłączenia się do niej, zwłaszcza gdy już rozumiemy, na czym polega efektywność realizowanych programów. Wspólne i skoordynowane podejście sprawia, że możemy rozwiązać problem ubóstwa menstruacyjnego – uważa David Goldberg, współzałożyciel i szef Founders Pledge.

Pobierz:
Raport „Bloody problem…” (j. angielski)
Podsumowanie raportu „Bloody problem…” (j. polski)
Informację prasową (j. polski)
Informację prasową (j. angielski)
Raport firmy Difference dotyczący postrzegania okresu w Polsce (maj 2020 r., j. polski)