Druga edycja programu Cykl Kariery

Celem drugiej edycji programu jest zwiększenie świadomości Pracodawców na temat menopauzy, jej wpływu na zdrowie i życie kobiet oraz dostarczenie narzędzi oraz wsparcia potrzebnego do tworzenia przyjaznego miejsca pracy osobom w okresie transformacji menopauzalnej.

Pomimo tego, że menopauza jest naturalnym etapem w życiu każdej kobiety, w miejscu pracy rzadko podejmuje się działania mające na celu jej zrozumienie.

Druga edycja programu Cykl Kariery porusza tematykę menopauzy w sposób wielowątkowy. Podkreślamy istotę budowania świadomości, upowszechnienia wiedzy dotyczącej wyzwań z jakimi mierzą się osoby doświadczających objawów perimenopauzy a także sposobów radzenia sobie z nimi.

Większości osobom w tym czasie brakuje wsparcia w pracy, ale wiele z nich nie szuka jej u rodziny ani nawet lekarzy. Czas rozpocząć więcej rozmów na temat tak ważnego etapu życia, o którym zbyt rzadko mówi się w pracy, w domu i w gabinecie lekarskim.

Dane ilościowe raportu przygotowanego na zlecenie Kulczyk Foundation nie pozostawiają wątpliwości, że w obrębie warunków pracy, czy choćby

wewnętrznych regulacji ustalanych przez pracodawców_czynie, jest duża potrzeba zmian, uwzględniających specyfikę tego okresu życia kobiet.

Po więcej danych zapraszamy:
Raport z badania

 

Projekt Cykl Kariery wpisuje się w kontekst walki o równość płci i eliminacji dyskryminacji w miejscu pracy. Wspierając pracownice w okresie okołomenomenopauzalnym, pracodawcy mogą tworzyć bardziej zdrowe, efektywne i zrównoważone zespoły.