Pozytywny wpływ na pracowników_czki

Podstawowe potrzeby osób menstruujących muszą zostać spełnione, aby mogły uczestniczyć w życiu społecznym na równych zasadach. Dlaczego warto o nie zadbać w miejscu pracy?

Osoby menstruujące stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z komfortowym przechodzeniem okresu w miejscu pracy. A przecież statystycznie menstruuje średnio około połowy pracowników_czek. Warto mieć tego świadomość, gdyż zbyt często ten naturalny, biologiczny proces zmienia się w przeszkodę na drodze równych szans rozwoju zawodowego.

Kampanią #OkresRównoWażny, którą Kulczyk Foundation przeprowadzaw związku z obchodzonym 28 maja międzynarodowym Dniem Higieny Menstruacyjnej zwracamy uwagę, że proste, niedrogie działania mogą przynieść szereg korzyści organizacjom i osobom menstruująjcym.

Oto wybrane z nich:

  • Wyższa frekwencja w pracy. Zarządzanie czasem pracy, uwzględniające potrzeby osób menstruujących, może pozytywnie wpłynąć na frekwencję w pracy.
  • Wzrost pewności siebie pracowniczek/-kó Dostęp do środków menstruacyjnych oraz możliwość swobodnej komunikacji pomiędzy zespołem w pracy na tematy związane ze zdrowiem wpływają na pewność siebie.
  • Dobra atmosfera pracy. Miejsce pracy, w którym osoby menstruujące mają wspierające otoczenie, pozytywnie wpływa na atmosferę pracy.
  • Większa wydajność pracowniczek/-ków. Wrażliwość pracodawcy/-czyń i współpracowników/-czek na kwestie zdrowia menstruacyjnego poprawia produktywność pracowników, a w dłuższym okresie wpływa na wymierne korzyści ekonomiczne dla firmy.
  • Wzrost efektywności i kreatywności. Znajomość cyklu menstruacyjnego pozwala w pełni realizować swój potencjał. W zależności od fazy cyklu, w której znajduje się osoba menstruująca, może świadomie wykorzystywać swoje predyspozycje do różnego typu działań.
  • Bardziej atrakcyjne miejsce pracy dla przyszłych pracownikó Działania na rzecz równości płci podejmowane przez firmę poprawia konkurencyjność firmy na rynku pracy.
  • Lepsza komunikacja między pracowniczkami/-kami. Przebywanie w niestygmatyzującym środowisku oraz możliwość swobodnego komunikowania własnych odczuć i potrzeb wpływają na lepszą komunikację wewnątrz firmy.

To tylko niektóre z korzyści z udziału w programie Cykl Kariery, budującego świadomość w obszarze zdrowia menstruacyjnego oraz upowszechnia dostępu do środków menstruacyjnych. Dołącz bezpłatnie do programu wspierającego tworzenie przyjaznych miejsc pracy (dowiedz się więcej).